Skip til hoved indholdet

Præsentation af Vuggestuen Overmarksgården

Overmarksgårdens historie - kort fortalt

Overmarksgården er en integreret institution, som blev etableret i 1994. Tommerup Kommune købte en firlænget gård, som de sammen med leder Hanne Enegaard og en aktiv forældrekreds renoverede og indviede som børnehave. Børnehaven blev hurtig populær, og der blev behov for ydereligere renovering og tilbygning i takt med at børnetallet steg. 

I 2014 var bygningerne efterhånden så nedslidte, at det blev besluttet at bygge en ny institution, og således fik vi vores vuggestue i 2014. Vi fik en stor og flot ny bygning, og samtidig blev længen på den gamle gård bevaret. Den huser i dag vores ældstegruppe i børnehaven. Hovedhuset blev revet ned, og erstattet af et stort drivhus, som vi kalder for vores orangeri. Det er en vigtig del af vores pædagogik, og vi bruger produkterne i vores madordning.

Overmarksgården ligger på en stor og skøn naturgrund på 7 tønder land, som huser både vores egen lille skov, folde til vores dyr, køkkenhave, frugtplantage, vores legeplads, og naturligvis et skønt kuperet område at boltre sig på.

Institutionen er organiseret, så vi både værner om det lille fællesskab og dyrker det store fællesskab. Institutionen fremstår lys og indbydende, og alle steder har vi store vinduespartier og loftsvinduer, så vi får naturen med os indenfor. Du mærker straks atmosfæren, når du træder ind i vores pejsestue. Måske er der ild i pejsen, vores kæmpepalme troner og du kigger over på vores flotte gavlmaleri.

Lige fra den spæde begyndelse har et aktivt udeliv for børn været det bærende element i vores pædagogiske tilgang, og vores profil er stadig natur og udeliv. Vi vægter udelivet højt hele året.

Præsentation af de fysiske rammer

Vores institution er bygget som et stort Y, og vuggestuen har til huse i ØST, som er det ene ben. Vi har 3 store lyse grupperum, som har store vinduespartier, ud til vores fantastiske udeområde. Vinduerne har lave vinduesbænke, så børnene kan følge med i, hvad der sker ude på området. De er med til at invitere udelivet ind i bygningen og ophæve grænsen mellem inde og ude. I vuggestuen har vi et meget stort badeværelse med 2 skifteborde og 2 børnetoiletter, samt et mindre badeværelse med skiftebord, som vi deler med børnehaven.

Vi har et dejligt stort krybberum, og alle børn får deres egen krybbe, som de bruger gennem vuggestuetiden. Vi sørger også for sengelinned og dyner til børnene. Vi sørger også for bleer til børnene, med mindre I har et specielt behov.

Vi har en dejlig stor legeplads, som er vuggestuens egen. Her har vi sandkasser, gynger, og masser af fliser til at køre på små løbecykler og scootere. Der er legehuse, en scene til at lege på eller måske optræde lidt på, og så har vi en spændende bro hen over sandkassen.

Vi bruger også børnehavens udeområder i vores hverdag. Blandt andet når vi skal fodre dyr, eller når vi hjælper med at passe orangeriet. Nogle gange går vi ud og slår os ned ved et bålsted sammen med børnehavebørnene. Andre gange går turen op til dyrene eller vores regnvandsbassin bagerst på vores grund. Det er også altid spændende at komme ud og se, om der er nogle større søskende at finde rundt omkring, og så udspiller den store gensynsglæde sig. Når vi går ud af lågen til vuggestuen, så har vi altid gule veste på, så de små vuggestuebørn ikke bliver tromlet, og er nemme at få øje på, hvis de forvilder sig lidt væk.

Præsentation af vores profil

Udelivet giver os mulighed for at præsentere børnene for

 • Dyr, både store tamme dyr som vores kaniner, geder og får, og bitte små dyr, der kribler og krabler og gemmer sig rundt omkring under sten og træ. Der er mange sanseoplevelser, når vi er ude og fodre. Vi lugter til dyrene, måske kommer vi til at smage på deres mad, vi hører deres puslelyde, vi mærker deres varme pels og ser på deres smukke fjer/pels
 • Vi har højbede i vuggestuen, samt få frugttræer og buske. Det er ikke altid, det når at blive moden, for det er for spændende at smage, røre og plukke, inden vi når så langt
 • De vilde fugle. Vi har gennemsigtige fodrehuse på vinduerne, samt fodrebrætter i træerne, så vi kan holde øje med fuglene, og passe godt på dem i den kolde vinter. Det sker, vi finder en fugl, der er fløjet mod ruden og ligger død på fliserne. Så snakker vi med børnene om, hvad der er sket, vi aer den, og så begraver vi den pænt et sted

Udelivet giver os mulighed for at være aktive

 • Vi har vores egen ”skov” af laurbærbuske, og det er fantastisk at gå på tur inde i den store skov og blive helt væk. Pludselig står der et højt grantræ midt i det hele, hvad er nu det?
 • Bevægelse til fods og på løbecykel/scooter på fliser, græs, bakker, stier, mudder. Motorikken bliver dagligt brugt
 • Vi er ude i al slags vejr og nyder at udforske legepladsen eller nærområdet
 • Regnen giver vandpytter og gang i graveaktiviteter. Intet er sjovere end at hoppe i vandpytter, så må vi skifte tøj, når vi kommer ind
 • Solen kan varme så meget, at der er basis for leg med vand.
 • I frost fryser vi blade og sten, og skaber flotte skulpturer/figurer
 • Sneen giver mulighed for at bygge snemænd og rulle sig i sneen, måske endda en lille kælketur
 • Så er der ”alt det andet vejr” - det er tåge/blæst/hagl/torden/regnbuer – alt sammen vejr som opleves, beskrives og italesættes
 • Det store uderum med en dejlig legeplads er afgørende for børns udvikling og trivsel. Udendørs leg og fysisk aktivitet er vigtige elementer i børns liv, da det ikke kun styrker deres motoriske færdigheder, men også bidrager til deres generelle sundhed og velvære.

På grupperne arbejder vi aldersintegreret, hvilket betyder, at børnene ikke får så mange skift igennem deres tid i vuggestuen, men har de samme voksne omkring dem. Det styrker tilknytningen, både mellem barn og voksen, men også børnene imellem. Det kan ligeledes fremme børnenes sociale udvikling at være sammen med både små og store. De små lærer af de store, og de store lærer at passe på nogle, der er mindre end dem selv, hvilket styrker udviklingen af deres empati. 

Vi arbejder med tilknytning ud fra en anerkendende og mentaliserende tilgang, så vi har et trygt og kærligt miljø, hvor børn føler sig set og hørt, og en oplevelse af at være en betydende del af et fællesskab. 

Vi arbejder blandt andet ud fra nedenstående pædagogiske principper:

Alle børn:
•    har brug for omsorg, accept og nærvær
•    har brug for tætte relationer til forældre og personale
•    skal have lov til at være børn
•    er kompetente, men har brug for voksne, som skaber rammer og tager ansvar i dagligdagen
•    skal have plads til og mulighed for at udtrykke følelser og alle følelser bliver accepteret 
•    får hjælp til at lære at regulere sine følelser og udtrykke dem på en hensigtsmæssig måde
•    oplever voksne, som er og gør med dem. Vi er på gulvet sammen med børnene. Børn skal have nærværende og anderkendende voksne i børnehøjde
•    skal opleve mestring i både små og store ting. Det barnet kan selv, skal barnet selv, men derfor er det godt med en hjælpende hånd, støtte og opmuntring
•    skal have mulighed for at udvikle sig gennem leg
•    skal opleve, at deres egne ideer og ønsker har værdi 
•    har lov til at være præcis den, de er, med den personlighed, de har

I vuggestuen etablerer vi læringsmiljøer gennem hele dagen, med afsæt i børnenes udviklingstrin, behov og interesser. For de yngste har vi omsorgsgrupper, og i takt med, de bliver ældre, bliver de udfordret i forhold til deres og gruppens behov. 

En dag i vuggestuen ser typsik sådan ud:

Kl. 6.15
Frem til kl. 7.00 tilbydes morgenmad til børnene, som foregår på Blomsten. Barnet skal være her senest kl. 6.45, hvis det skal have morgenmad

Kl. 6.45 
Børn og voksne fordeler sig ud i egne grupper. kommer man efter kl. 6.45, afleverer man direkte på sit barns stue     

Kl. 8.30
Formiddagsmad
Tid i læringsgrupper, hvor vi er sammen med børnene om planlagte aktiviteter

Kl. 11
frokost

Kl. 11.30
Børnene bliver skiftet og gjort klar til eftermiddagslur. de børn, der har sovet formiddagslur kommer ud på legepladsen i middagsstunden

Kl. 14
Eftermiddagsmad
Vi har aktiviteter og lege, som både kan foregå ude og inde

Kl. 16
Vi begynder at samle os i et team, indtil vuggestuen lukker

Kl. 16.45 
Vuggestuen lukker – dog kl. 16.15 om fredagen

 

I vuggestuen har vi et tæt samarbejde med børnehaven, hvor stort set alle vores børn skal gå. Nogle måneder før barnet skal starte i børnehave, begynder vi lige så stille at gå på besøg oppe i børnehaven, ofte med flere børn af gangen. I starten er det måske bare for at sige højt, men jo mere kendt barnet bliver med børnehaven og de voksne her, jo længere bliver besøgene. Nogle børn når til at være alene på besøg en formiddag en gang imellem, mens andre skal have en voksen med. 

Vi kommer i børnehaven, både ude og inde gennem hele barnets vuggestuetid, så det ikke er ukendt for barnet, når vi begynder overgangsarbejdet. Børnene er gennem hele vuggestuen vant til at gå med op og hente eller aflevere madvognen i køkkenet, som ligger i hjertet af børnehaven. 

I er altid velkomne til at booke en rundvisning på Overmarksgården, og komme på besøg og høre meget mere om vores dejlige sted. 

Christina, som er pædagogisk vejleder, har arbejdet som pædagog i mange år på Overmarksgården, og hun er vores dygtige rundviser. Vi tilbyder en rundvisning af ca 1 times varighed. Vi anbefaler, at dette besøg er uden jeres barn, hvis det kan lade sig gøre, da der er en del informationer og "voksensnak" på dette møde. Det indbefatter også en rundvisning på hele vores dejlige område. 

Hvis I takker jer til Overmarksgården tilbyder vi derefter et besøg, som foregår på barnets præmisser. I kommer på besøg i det team, jeres barn skal gå i, og får blandt andet vist garderobeplads, ser hvor vi leger, og får hilst på vores dyr, samt børn og voksne i teamet. Her er det på personalet i teamet, som tager imod jer.

I kan kontakte Christina på  canie@assens.dk eller på tlf.nr. 21 72 85 57, hvis I ønsker at få en rundvisning.

Dagtilbuddene i Tommerup-området
Skovstrupvej 32
5690 Tommerup

Telefon: 64 74 66 66
ovto@assens.dk

Nyttige links