Skip til hoved indholdet
    Hjem Fælles information Værdigrundlaget for Dagtilbuddene i Tommerup

Værdigrundlaget for Dagtilbuddene i Tommerup

Fællesskab styrker forbindelser mellem mennesker og bidrager til en følelse af samhørighed. At være en del af et fællesskab er betydningsfuld for vores trivsel og evne til at håndtere livets udfordringer. Det er vigtigt at have oplevelsen af at være betydningsfuld for et fællesskab, og at det betyder noget, at man er til stede. I fællesskabet udvikler barnet sit jeg, styrker tillid og respekt til andre og sig selv, og har et trygt sted at øve sig i at mestre. Hermed styrker barnet også sit selvværd og sin selvtillid. 

Glæde er en essentiel del af vores liv, og glæde styrker kvaliteten af de relationer, vi indgår i, og det samspil, vi har med andre. Når vi oplever glæde, får vi selv lyst til at bidrage med glæde, da glæde smitter.  Alle børn på Overmarksgården har krav på at mødes af glade og kærlige voksne, som vil dem det bedste.

At udvise mod til at turde prøve kræfter med noget nyt er meget vigtigt, men det kræver voksne omkring barnet, som selv tør, og som tør udfordre barnet tilpas i forhold til sin udvikling. 
Når vi tør udforske og undersøge verden med et åbent og nysgerrigt sind, udvider vi vores horisonter og får mulighed for at opleve verden på nye måder. At være åben over for verden og være nysgerrig på den bidrager til at forstå sig selv, men skaber også erfaringer med at udforske og forstå grænser. Det kan være store ting, vi er nysgerrige på og har mod til at undersøge, men det kan også være små bitte skridt som styrker oplevelsen af at mestre verden. 
At styrke børns evne til at være modige og udvise nysgerrighed på verden, styrker deres læring, selvforståelse og udvikling og beriger dem med masser af gode oplevelser.

Nærvær og omsorg er afgørende for at skabe trivsel, og dermed udvikling hos børn. Nærværende voksne, som ser og hører barnet, men som også er nysgerrig på barnets intention og ikke kun ser på barnets adfærd. Voksne, som befinder sig blandt børnene, leger med børnene og er tæt på dem, er med til at skabe tryghed og et miljø, som giver gode betingelser for udvikling. De voksne er gode rollemodeller og går foran som det gode eksempel, som børnene kan spejle sig i. 
Når et barn mødes af nærvær og omsorg, føler barnet sig sikker og tryg, og tør udforske verden i sikker forvisning om, at der er nogle troværdige voksne, som hjælper dem og vil dem det bedste.  

Følelsen af tryghed og tillid er fundamentet for at turde udforske verden. At have nogle voksne, som er troværdige og som man kan stole på, gør, at barnet tør udforske sig selv og verden, og dermed udvikle sig positivt. Når vi viser tillid til andre og selv modtager tillid, skaber vi et miljø, hvor udvikling og læring kan trives. Som voksne omkring barnet er det vores ansvar at sørge for at etablere og vedligeholde et trygt miljø, og skabe tillid omkring barnet. Tillidsfulde relationer kræver at vi hele tiden arbejder på dem, og at vores handling og kommunikation understøtter vores relation. Dette gælder både til barnet, men også til forældre og andre voksne omkring barnet. 

 

Dagtilbuddene i Tommerup-området
Skovstrupvej 32
5690 Tommerup

Telefon: 64 74 66 66
ovto@assens.dk

Nyttige links