Skip til hoved indholdet

Forældresamarbejde i Dagtilbuddene i Tommerup

I Dagtilbuddene i Tommerup er et godt forældresamarbejde fundamentet for børns trivsel og udvikling i samarbejde med vores faglighed.

Forældresamarbejdet bygger på en åben og tillidsfuld dialog, hvor vi snakker sammen om barnets trivsel. Vi snakker sammen, både når barnet er i god trivsel og når trivslen i perioder kan være udfordret. Sammen finder vi tiltag både hjemme og i familien, som kan understøtte udviklingen, og få/fastholde barnet i god trivsel.

Vores faglige udgangspunkt er, at det er de voksne og læringsmiljøet omkring barnet, der skal ændre noget, ikke barnet, der skal ændre sig. 

Forældre er en vigtig del af vores dagtilbud, og vi vægter højt at være et åbent dagtilbud, hvor forældre altid er velkomne. Det være sig kort tid i forbindelse med aflevering og afhentning, men også i længere tid, hvis man har lyst til at være med sit barn i institution en dag. 

Vi har også forventninger til forældre om at deltage i arrangementer i sit barns dagtilbud. Det gælder både sociale arrangementer og arrangementer af mere faglig karakter, som f.eks. forældremøder og forældresamtaler. 

Dagtilbuddene i Tommerup-området
Skovstrupvej 32
5690 Tommerup

Telefon: 64 74 66 66
ovto@assens.dk

Nyttige links