Skip til hoved indholdet
    Hjem Fælles information Åbningstider

Åbningstider

Åbningstider i de forskellige enheder

Vuggestuerne og børnehaverne

  • Mandag: kl. 6.15-16.45
  • Tirsdag: kl. 6.15-16.45
  • Onsdag: kl. 6.15-16.45
  • Torsdag: kl. 6.15-16.45
  • Fredag: kl. 6.15-16.15

Dagplejen

Dagplejens åbningstid ligger mellem kl. 6.00 til 17.00, dog med max. 48 timer hos den enkelte dagplejer.

Dagplejeren har individuelle åbningstider tilpasset forældregruppens behov.

Lukkedage 

Det er politisk besluttet, at vuggestuer, børnehaver og dagplejere har lukket i ugerne 28-29-30, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, samt mellem jul og nytår.

Har I ikke mulighed for at holde ferie i lukkedagene, er der mulighed for pasning i en gæsteplads for dagplejen.

I institutionerne er der fælles pasning for alle vuggestuebørn, børnehavebørn og SFO børn i Overmarksgården, Skovstrupvej 32, 5690 Tommerup. 

 

Almindelige ferier

Overmarksgården og Himmelrummets vuggestuer og børnehaver har fælles pasning i ferier uden for lukkedagene. Det er i efterårsferien, vinterferien og de 3 dage op til påske.

For vuggestuebørn er det altid på Overmarksgården. 

For Børnehavebørn er detsom udgangspunkt  i Himmelrummet i efterårsferien og på Overmarksgården i de andre ferier. 

Dagtilbuddene i Tommerup-området
Skovstrupvej 32
5690 Tommerup

Telefon: 64 74 66 66
ovto@assens.dk

Nyttige links