Skip til hoved indholdet
  Hjem Dagplejen Dagplejepædagog

Dagplejepædagog

I Dagplejen i Tommerup-området er der tilknyttet en Dagplejepædagog.

Dagplejepædagogens opgaver består af følgende:

 • Visitering af børn til dagplejen
 • Morgentelefon, hvor dagplejerne kan melde sig syge og børnene skal placeres i gæstepleje
 • Sparring med dagplejerne
 • Tilsyn i dagplejehjemmene
 • Tilsyn med børnenes trivsel og udvikling
 • Undervisning af dagplejerne ift læreplaner og andre pædagogiske tiltag
 • Bindeled mellem dagplejen og børnehaverne/vuggestuerne i Tommerup-området
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som fx fys., ergo, sundhedsplejerske, Tale/høre-konsulenter og PPR iforhold til børn der har brug for støtte
 • Samtaler med forældrene 2-3 mdr. efter opstart, - og efter behov
 • Administrative opgaver
 • Vejledning, rådgivning, sparring

Jeg hedder Camilla Melson og har arbejdet i dagplejen i Tommerup-området siden 2017.

Jeg er uddannet pædagog, og har arbejdet i to forskellige vuggestuer i Odense i 18 år.

Derudover har jeg efteruddannelse indenfor inklusion og relationsarbejde, er uddannet Marte Meo terapeut og systemisk-anerkendende coach.

Jeg brænder for det pædagogiske arbejdet med de 0-3-årige.

Dagtilbuddene i Tommerup-området
Skovstrupvej 32
5690 Tommerup

Telefon: 64 74 66 66
ovto@assens.dk

Nyttige links