Skip til hoved indholdet
  Hjem Børnehaven Overmarksgården Præsentation af Børnehaven Overmarksgården

Præsentation af Børnehaven Overmarksgården

Overmarksgårdens historie - kort fortalt

Overmarksgården er en integreret institution, som blev etableret i 1994. Tommerup Kommune købte en firlænget gård, som de sammen med leder Hanne Enegaard og en aktiv forældrekreds renoverede og indviede som børnehave. Børnehaven blev hurtig populær, og der blev behov for ydereligere renovering og tilbygning i takt med at børnetallet steg. 

I 2014 var bygningerne efterhånden så nedslidte, at det blev besluttet at bygge en ny institution, og således fik vi vores vuggestue i 2014. Vi fik en stor og flot ny bygning, og samtidig blev længen på den gamle gård bevaret. Den huser i dag vores ældstegruppe. Hovedhuset blev revet ned, og erstattet af et stort drivhus, som vi kalder for vores orangeri. Det er en vigtig del af vores pædagogik, og vi bruger produkterne i vores madordning.

Overmarksgården ligger på en stor og skøn naturgrund på 7 tønder land, som huser både vores egen lille skov, folde til vores dyr, køkkenhave, frugtplantage, vores legeplads, og naturligvis et skønt kuperet område at boltre sig på.

Institutionen er organiseret, så vi både værner om det lille fællesskab og dyrker det store fællesskab. Institutionen fremstår lys og indbydende, og alle steder har vi store vinduespartier og loftsvinduer, så vi får naturen med os indenfor. Du mærker straks atmosfæren, når du træder ind i vores pejsestue. Måske er der ild i pejsen, vores kæmpepalme troner og du kigger over på vores flotte gavlmaleri.

Lige fra den spæde begyndelse har et aktivt udeliv for børn været det bærende element i vores pædagogiske tilgang, og vores profil er stadig natur og udeliv. Vi vægter udelivet højt hele året.

Præsentation af de fysiske rammer

Vores institution er bygget som et stort Y, og børnehaven har til huse i SYD og VEST, de 2 af benene, samt på den gamle gård. I Syd og Vest er de 3-5 årige børn i aldersintegrerede grupper med et team af faste voksne. På den gamle gård hører de ældste børn - Gårdbørnene - til. Her går de det sidste år før skolestart. På Gården har et fast team, og så følger der en voksen, der kender børnene, med fra hhv Syd og Vest. 

Til både Syd og Vest hører 2 store lyse grupperum, som har store vinduespartier, ud til vores fantastiske udeområde. Vinduerne har lave vinduesbænke, så børnene kan følge med i, hvad der sker ude på området. De er med til at invitere udelivet ind i bygningen og ophæve grænsen mellem inde og ude. Der hører også et stort badeværelse til hvert ben. 

Præsentation af vores profil

Udelivet giver os mulighed for at præsentere børnene for

 • Læring om kæledyr og ”slagtedyr”. Hvorledes behandler vi dyrene? Hvad spiser de? Hvordan ser dyret ud, når det er i trivsel? Hvad kan vi bruge dyrene til? At slagtedyr bliver til mad
 • Læring om kulturplanter. Vi har orangeri, højbede, bærbuske og kartoffelhave. Børnene er med til at så, passe og vande, samt høste. De får viden om ”fra jord til bord”
 • Læring om de vilde dyr og de vilde fugle. I vinterhalvåret er vi særligt opmærksomme på, at naturens vilde dyr har brug for foder og læ. Børnene er aktivt med til at fodre og observere fugle – både med hjemmelavede fuglekugler, samt foder på foderbrætter
 • Vi laver pindsvinebo og taler om, hvad de vilde dyr har brug for
 • Læring om insekter og smådyr. Vi bygger insekt hoteller. Vi har terrarier og indsamlingsglas, hvor vi studerer de indsamlede dyr. Sammen med børnene bruger vi leksika og bestemmelsesduge til at artsbestemme
 • Læring om de forskellige planter og træer. Vi har frugttræer, som giver os æbler, pærer, blommer. Vi har kastanietræer, hvor vi samler kastanier. I hele området findes planter, som børnene lærer betegnelser for. Eks. Nød, røn, hyld, bøg. Stikkelsbær, blåbær, jordbær, surbær, paradisæble mm.

Udelivet giver os mulighed for at være aktive

 • Bålet tændes for at vi sammen kan opleve varmen, lugten af brændt træ, høre flammernes knitren. Vi brænder pinde. Vi synger eller fortæller historier rundt om bålet. Vi laver stearinbomber
 • Skoven giver skygge og læ. Her klatrer vi i træerne. Vi laver huler.
  – Ture rundt i nærområdet. At komme på opdagelse – se landskaberne forandre sig. Se ud over store marker – gå til den store skov
 • Brug af værktøj. Børnene får lov til at hamre, save og snitte
 • Bevægelse til fods og på cykel på brosten, grus, bakker, stier, mudder. Over sten, under grene. Motorikken bliver dagligt brugt
 • Vejret og naturfænomener
 • Vi er ude i al slags vejr
 • Regnen giver vandpytter og gang i graveaktiviteter
 • Solen kan varme så meget, at der er basis for leg med vand.
 • I frost fryser vi blade og sten, og skaber flotte skulpturer/figurer
 • Sneen giver mulighed for at bygge snemænd og kælke
 • Så er der ”alt det andet vejr” - det er tåge/blæst/hagl/torden/regnbuer – alt sammen vejr som opleves, beskrives og italesættes
 • Vi øver os i at affaldssortere og genbruge
 • Vi deltager i Naturfredningsforeningens affaldsindsamlinger
 • Børnene eksperimenterer og lærer om naturens kredsløb

Nogenlunde sådan ser en almindelig dag i børnehaven ud på Overmarksgården. Dog kan der være variationer, da alle teams ikke nødvendigvis har samme rytme. Ligeledes elsker vi at gribe dagen, så måske starter vi dagen op ved bålet k. 7, og nyder flammerne i den mørke vintermorgen, eller "bader vi" i morgenduggen en tidlig sommermorgen. 

Kl. 6.15
Overmarksgården er klar til at tage imod børn og forældre i Pejsestuen
Frem til kl. 7.00 tilbydes morgenmad til børnene

Kl. 7 
Børn og voksne fordeler sig ud i egne teams     

Kl. 8.30
Formiddagsmad
Tid i læringsgrupper, hvor vi er sammen med børnene om planlagte aktiviteter

Kl. 11
Samling og frokost

Kl. 12
Sovetid for de børn, der har brug for middagslur. Alle andre børn leger og har aktiviteter, oftest udenfor

Kl. 14
Eftermiddagsmad
Vi har aktiviteter og lege, som både kan foregå ude og inde

Kl. 16
Vi begynder at samle os i et team, indtil børnehaven lukker

Kl. 16.45 
Børnehaven lukker – dog kl. 16.15 om fredagen

Pædagogiske principper

Vi har en filosofi om, at der er pædagogisk indhold i det daglige praktiske arbejde. Lige fra det pædagogiske personale modtager et barn om morgenen og siger ”godmorgen”, til vi siger "farvel og tak for i dag".

I alle de praktiske ting, der sker i løbet af dagen, tager vi udgangspunkt i, at:

 • børnene skal lære nyt
 • øve selvhjulpenhed for at øge sit selvværd
 • udvikle socialt samspil og venskaber og øge de sociale kompetencer
 • træne deres opmærksomhed og fokus og øge deres personlige kompetencer
 • udvikle sproget og de sproglige kompetencer
 • udvikle motorikken og de kropslige kompetencer
 • turde sige sin mening og udtrykke sine følelser og øge de personlige kompetencer
 • blive stimuleret i at være nysgerrig og undersøgende
 • opnå og opsøge almen viden om sig selv, familien, naturen, verden omkring

Dette gør vi blandt andet i hverdagen ved:

 • barnet tager selv tøj og sko af og på
 • barnet øver sig i selv at gå på toilettet og vaske hænder
 • barnet deltager i samling
 • barnet hjælper med at dække bord
 • barnet øver sig i ”dansk spisekultur” - vente til der bliver sagt værsgo, bede om tingene, vente
 • barnet smager forskelligt mad
 • barnet udtrykker, hvad det har lyst til at lave/lege og med hvem
 • barnet hjælper til med at rydde op efter spisning
 • barnet lærer at vente på tur/tage hensyn til kammerater

De planlagte aktiviteter kan være:

 • barnet hjælper med at fodre dyr
 • barnet deltager i at så, vande, passe og høste afgrøder
 • barnet spiller spil og regellege
 • barnet deltager på en tur
 • barnet bruger sin krop ( kravle, grave, rulle, cykle, bære, hamre, save, klatre, hoppe, feje, male, gynge.....)

I planlagte læringsgrupper har det pædagogiske personale på forhånd valgt om formålet med gruppen og aktiviteten er sprogligt, socialt, motorisk, kognitivt, eller et helt andet fokus.

Målsætning for alle børn på Overmarksgården

 • At alle børn skal lære så meget som det er muligt, og udvikle sig så meget som muligt
 • At børnene bliver præsenteret for forskellige kulturelle tiltag: sange, gammeldags lege, eventyr, drama, højtlæsning
 • At børnene tilegner sig viden om dansk kultur og traditioner
 • At børnene får viden om andre kulturer og traditioner
 • At børnene får et spirende kendskab til demokrati, medindflydelse og medindragelse
 • At børnene oplever, at alle er noget værd og kan bidrage til/med fællesskabets værdier, viden og sammenhold
 • At børnene bruger et ordentlig sprog, behandler hinanden med omtanke og venlighed. Vi accepterer ikke mobberi og eksklusion
 • At børnene oplever hjælpsomhed og omsorg – både fra børn og voksne

Pædagogens rolle og ansvar i et lærende perspektiv

Som voksne omkring barnet har vi et ansvar for at være med til at udvikle livsduelige og livsglade børn, som er robuste, ansvarlige og læringsparate. Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej.

Dette gør vi som pædagogisk personale ved at indtage forskellige positioner i forhold til barnet og gå foran, ved siden af og bagved, alt efter barnets udviklingsniveau og læringsmål.

 • vi skaber reflekterende læringsrum og rammer
 • vi skaber inkluderende læringsmiljøer
 • vi udfordrer børnene på deres læringsniveau
 • vi sørger for at alle børn er inkluderet og trives
 • vi sørger for at børnene udfordres til at lære mest muligt
 • vi inddrager forældrene
 • vi anvender erfaringsbaserede/evidensinformerede pædagogiske metoder
 • vi samarbejder på tværs af gruppe/team og på tværs af professioner og fag

I er altid velkomne til at booke en rundvisning på Overmarksgården, og komme på besøg og høre meget mere om vores dejlige sted. 

Christina, som er pædagogisk vejleder, har arbejdet som pædagog i mange år på Overmarksgården, og hun er vores dygtige rundviser. Vi tilbyder en rundvisning af ca 1 times varighed. Vi anbefaler, at dette besøg er uden jeres barn, hvis det kan lade sig gøre, da der er en del informationer og "voksensnak" på dette møde. Det indbefatter også en rundvisning på hele vores dejlige område. 

Hvis I takker jer til Overmarksgården tilbyder vi derefter et besøg, som foregår på barnets præmisser. I kommer på besøg i det team, jeres barn skal gå i, og får blandt andet vist garderobeplads, ser hvor vi leger, og får hilst på vores dyr, samt børn og voksne i teamet. Her er det på personalet i teamet, som tager imod jer.

I kan kontakte Christina på  canie@assens.dk eller på tlf.nr. 21 72 85 57, hvis I ønsker at få en rundvisning.

I Overmarksgården samarbejder vi med vores distriktsskole, som er Tommerup Skole, om at gøre overgangen så god og naturlig som muligt for barnet. Vi tilbyder dog børn, der skal på en anden skole inden for en rimelig afstand, et besøg med en medarbejder og et par kammerater, så de også får lov at vise deres skole frem. 

Når børnene på Gården når Byggertiden omkring Påske, indleder vi også stille og roligt overgangsarbejdet. I løbet af foråret går vi på besøg på skolen 4 gange. Her besøger vi både skole og SFO og lære skolen lidt at kende. Vi er der hen over spisepausen og et frikvarter, da det jo er en vigtig del af en skoledag. Vi går op på skolen, og øver dermed også at færdes sikkert i trafikken. 

Alle børn deltager på skolebesøgene - også de børn, der skal på andre skoler. På skolen får alle børnene en makker fra 0. klasse, som tager sig godt af dem på besøgene, og som også tager godt imod dem på første skoledag. 

Efter sommerferien kommer klasserne så på besøg ude på Overmarksgården og det er altid et glædeligt gensyn med gamle venner og voksne. 

I Dagtilbuddene i Tommerup har vi udarbejdet en formålsbeskrivelse for arbejdet med de kommende skolebørn, som kan læses i i dokumentet her.

Vi har også lavet en folder om at blive skoleklar, og om hvordan vi voksne støtter barnet i at blive klar til skole. Folderen kan læses her.. 

Dagtilbuddene i Tommerup-området
Skovstrupvej 32
5690 Tommerup

Telefon: 64 74 66 66
ovto@assens.dk

Nyttige links