Praktiske oplysninger

Pædagogisk vejleder

I Dagtilbuddene i Tommerup har vi en pædagog, der arbejder som praksisnær pædagogisk vejleder i hele området. Hun hedder Christina, og har mange års erfaring som pædagog, og er derudover uddannet familievejleder.

Christina samarbejder både med personalet og med forældrene omkring barnet, og altid med udgangspunkt i barnets trivsel, udvikling og læring. Hun er med både i det forebyggende arbejde og i når der er etableret et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, det kan f.eks. være kompetenceteamet. 

Derudover giver Christina sparring til både forældre og personaler, og ledelsen er altid orienteret omkring samarbejdet.

Ofte oplever vi, at en enkelt sparring kan flytte bjerge, fordi vi griber tidligt ind. Det er meget konkrete redskaber, Christina giver, og ofte vil det både handle om, at I som forældre gør noget anderledes derhjemme, og at vi justerer på noget i institutionen eller hos dagplejeren. Indsatsen sker altid ud fra et perspektiv om, at det er de voksne omkring barnet, der skal gøre noget anderledes, så barnet kan komme til at trives. Med andre ord er det vores ansvar, og IKKE barnets.

Det vil stadig være dagplejeren eller jeres primære pædagoger på barnets gruppe, som I har samarbejdet med, og så kan Christina trækkes ind, hvis vi skønner, det giver mening. 

  • Christina, praksisnær pædagogisk vejleder, 35 timer om ugen.
    Hun arbejder i hele området