Dagplejen

Pædagogisk tilsyn

Her finder du en beskrivelse af det pædagogiske tilsyn i dagplejen

Tilsyn

Jævnført dagtilbudslovens § 5 skal kommunalbestyrelsen sikre, at der føres tilsyn med alle dagtilbud i kommunen.

Målet med tilsynet er at sikre at dagtilbudsloven formålsbestemmelser overholdes, herunder at fremme børns trivsel, udvikling og læring.

Det pædagogiske tilsyn i dagplejen består af både anmeldte og uanmeldte besøg, der har til formål at sikre, at det enkelte dagplejehjem og legestue praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, såsom dagtilbudsloven, retssikkerhedsloven og forvaltningsloven. Tilsynet skal tillige sikre, at den ydelse, dagplejen leverer til forældre og børn er i overensstemmelse med det serviceniveau kommunalbestyrelsen har besluttet.

Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i dagplejen, samt på hvilken måde opgaverne udføres. Herunder falder også tilsyn med sikkerhed, hygiejne og sundhed.

.