Dagplejen

Susie Nielsen

Dagplejer Profil

Susie Nielsen

 

Om mig

Jeg hedder Susie, er født i 1975

Jeg blev ansat som dagplejer i 2008. Mens jeg har været ansat som dagplejer har jeg haft orlov for at uddanne mig til pædagogisk assistent. Som jeg bestod i august 2019.

Jeg ser mig selv som den rolige og tålmodige type.

 

Som dagplejer lægger jeg vægt på/mine værdier

-at der er god tid

- børnene får lov til at gøre de ting, de selv kan

- give hjælp til selvhjælp 

- udeleg, gerne i skoven, i perioder mere end andre, afhængig af hvilken børnegruppe jeg har

- anerkendelse er vigtigt, så de får styrket deres selvværd 

- veksler mellem voksenstyret leg og fri leg 

- vi synger dagligt

- gøre børnene motorisk stærke, ved at give dem muligheder og rammer til at bruge deres krop

- godt forældre samarbejde, det sker ved åben og ærlig kommunikation.

- det er vigtigt for mig at have tid til at fortælle forældrene hvordan deres barns dag har været

 

En typisk dag i min dagpleje

Vi starter dagen stille og roligt, hvor børnene møder ind. Dem der ikke har spist hjemmefra får morgenmad, typisk havregrød. Mine egne børn gør sig klar til skole og de små nyder at være en del af det, det er især hyggeligt at vinke når de cykler afsked. Når alle børn er kommet spiser vi formiddags mad, som typisk er hjemmebagt brød. Efter formiddagsmad leger vi lidt, inden vi går ud. Ved 11 tiden spiser vi frokost, der bliver serveret rugbrødsmadder og grøntsager. Når vi har spist synger vi, eller læser historie inden børnene skal sove middagslur.  Efter luren får de igen lidt at spise, det kan være brød, knækbrød, skorber eller lignende samt frugt. Om eftermiddagen kan vi lege inde eller ude, i sommer perioden går vi ofte ud. 

 

Højtider

Hos mig gør vi ikke meget ud af højtider vi snakker lidt om det og synger sange der passer til højtiden. Grunden til at jeg vælger ikke at gøre meget ud af det er, at jeg mener at særligt julen kan være hektisk for så lille et barn, så er det rart at i dagplejen er alt som det plejer.

 

Uddannelse/kurser

-Uddannet pædagogisk assistent (2019)

-Førstehjælp (fornyes ca. Hvert andet år) -kursus i psykisk førstehjælp -Dagpleje grundkursus -Deltaget i projekt fremtidens dagtilbud -Deltaget i projekt ud med sutten ind med sproget

-4 kløverkursus som indeholdt forandringsprocesser, kommunikation, planlægning af pædagogiske aktiviteter

- Sprogudvikling i dagplejen

- kursus i specialpædagogiske metoder

-kursus i det pædagogiske måltid og sundhed

Legestue

Vi går i heldags legestue en gang om ugen. Det er godt at komme i legestue, så børnene lærer at være blandt flere børn og voksne.

Barnet følger mig, det vil sige, jeg er der fra barnet møder til det går hjem. 

Det er muligt at låne barnevogn i legestuen.