Børnehuset Overmarksgården

Værdigrundlag

Værdigrundlaget

Vi vægter udelivet og dets aktiviteter højt. Vores store område har mange variationer og muligheder for fysiske udfordringer.


Udelivet giver os mulighed for at præsentere børnene for

 • læring om kæledyr og ”slagtedyr”. Hvorledes behandler vi dyrene ? Hvad spiser de ? Hvordan ser dyret ud, når det er i trivsel ? Hvad kan vi bruge dyrene til ? At slagtedyr bliver til mad
 • Læring om kulturplanter. Vi har orangeri, højbede, bærbuske og kartoffelhave. Børnene er med til at så, passe og vande, samt høste. De får viden om ”fra jord til bord”
 • Læring om de vilde dyr og de vilde fugle. I vinterhalvåret er vi særligt opmærksomme på, at naturens vilde dyr har brug for foder og læ. Børnene er aktivt med til at fodre og observere fugle – både med hjemmelavede fuglekugler samt foder på foderbrætter
 • Vi laver pindsvinebo og taler om, hvad de vilde dyr har brug for
 • Læring om insekter og smådyr. Vi bygger insekt hoteller. Vi har terrarier og indsamlingsglas, hvor vi studerer de indsamlede dyr. Sammen med børnene bruger vi leksika og bestemmelsesduge til at artsbestemme
 • Læring om de forskellige planter og træer. Vi har frugttræer, som giver os æbler, pærer, blommer. Vi har kastanietræer, hvor vi samler kastanier. I hele området findes planter, som børnene lærer betegnelser for. Eks. Nød, røn, hyld, bøg. Stikkelsbær, blåbær, jordbær, surbær, paradisæble mm.

Udelivet giver os mulighed for at være aktive

 • Bålet tændes for at vi sammen kan opleve varmen, lugten af brændt træ, høre flammernes knitren. Vi laver eftermiddagsmad på bålet. Vi brænder pinde. Vi synger eller fortæller historier rundt om bålet. Vi laver stearinbomber
 • Skoven giver skygge og læ. Her klatrer vi i træerne. Vi laver huler.
  – Ture rundt i nærområdet. At komme på opdagelse – se landskaberne forandre sig. Se ud over store marker – gå til den store skov
 • Brug af værktøj. Børnene får lov til at hamre, save og snitte
 • Bevægelse til fods og på cykel på brosten, grus, bakker, stier, mudder. Over sten, under grene. Motorikken bliver dagligt brugt

Vejret og naturfænomener

 • Vi er ude i al slags vejr
 • Regnen giver vandpytter og gang i graveaktiviteter
 • Solen kan varme så meget, at der er basis for leg med vand.
 • I frost fryser vi blade og sten, og skaber flotte skulpturer/figurer
 • Sneen giver mulighed for at bygge snemænd og kælke
 • Så er der ”alt det andet vejr” - det er tåge/blæst/hagl/torden/regnbuer – alt sammen vejr som opleves, beskrives og italesættes

Miljø og verden omkring os

 • Vi orienterer os mod verden omkring os. Vi er en aktiv og levende del af vores lokale Tommerup område
 • Vi øver os i at affaldssortere og genbruge
 • Vi deltager i Naturfredningsforeningens affaldsindsamlinger
 • Vi deltager i Naturfredningsforeningens ” Naturens Dag”
 • Børnene eksperimenterer og lærer om naturens kredsløb.

Fællesskaber og dannelse

 • Vi vægter det sociale liv, vores fællesskaber og dannelse
 • Overmarksgården er en enhed bestående af vuggestuebørn, børnehavebørn, forældre og en personalegruppe, som breder sig fra pædagog, ledelse, køkkenpersonale og tekniske servicemedarbejdere
 • Vuggestue og børnehave er hver især opdelt i mindre grupper. Vuggestuen består af 3 grupper, børnehaven består af 4 grupper
 • Vi vælger det store (alle) fællesskab i temauger på 4 uger to gange årligt
 • To gange om måneden samles alle børn og voksne til fællessang
 • Vi vælger et mellemfællesskab, når vuggestuen laver egne fællesaktiviteter og børnehaven laver fælles aktiviteter
 • Vi vælger mindre fællesskaber, når de ældste børn (Vest) laver egne aktiviter og yngste børnehavebørn (syd) laver egne aktiviteter
 • Vi vælger små fællesskaber, når den enkelte gruppe laver aktiviteter
 • Vi vælger minifælleskaber, når vi laver små læringsgrupper og/eller legegrupper for kun 2-3-4-5 børn

Målsætning for alle børn på Overmarksgården

 • At alle børn skal lære så meget som det er muligt, og udvikle sig så meget som muligt
 • At børnene bliver præsenteret for forskellige kulturelle tiltag : sange, gammeldags lege, eventyr, drama, højtlæsning. Ligeledes mere moderne tiltag med brug af IT, Ipads og lignende
 • At børnene tilegner sig viden om dansk kultur og traditioner
 • At børnene får viden om andre kulturer og traditioner
 • At børnene får et spirende kendskabtil demokrati, medindflydelse og medindragelse
 • At børnene oplever, at alle er noget værd og kan bidrage til/med fællesskabets værdier, viden og sammenhold
 • At børnene bruger et ordentlig sprog, behandler hinanden med omtanke og venlighed. Vi accepterer ikke mobberi og eksklusion
 • At børnene oplever hjælpsomhed og omsorg – både fra børn og voksne

Pædagogens rolle og ansvar i et lærende perspektiv

Som voksne omkring barnet har vi et ansvar for at være med til at udvikle livsduelige og livsglade børn, som er robuste, ansvarlige og læringsparate. Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej.

Dette gør vi som pædagogisk personale ved at indtage forskellige positioner i forhold til barnet og gå foran, ved siden af og bagved, alt efter barnets udviklingsniveau og læringsmål.

 • vi skaber reflekterende læringsrum og rammer 
 • vi skaber inkluderende læringsmiljøer
 • vi udfordrer børnene på deres læringsniveau
 • vi sørger for at alle børn er inkluderet og trives
 • vi sørger for at børnene udfordres til at lære mest muligt
 • vi inddrager forældrene
 • vi anvender erfaringsbaserede/evidensinformerede pædagogiske metoder
 • vi samarbejder på tværs af gruppe/team  og på tværs af professioner og fag