Børnehuset Overmarksgården

Pædagogiske læreplaner

Læreplaner og læringsgrupper

Vi er i gang med at udvikle vores nye styrkede læreplaner for hele området, og de vil blive offentliggjort her på siden juli 2020

Vi arbejder med læreplanstemaerne kontinuerligt.

Temaerne er:

  • barnets alsidige personlige udvikling
  • sociale kompetencer
  • sproglige kompetencer
  • krop og bevægelse
  • naturen og naturfænomener
  • kulturelle udtryksformer og værdier

I hhv. foråret og efteråret holder vi temauger, som alle børn i vores hus deltager i.
Uanset om barnet er 1 eller 6 år er temaet og aktiviteterne planlagt, så alle kan deltage og få et udbytte.

Temaugerne varer 4 uger og forløber i foråret og efteråret.

Forårets tema uger tager udgangspunkt i ”kroppen” og ” det spirer og gror”
Efterårets tema uger tager udgangspunkt i ”motorik” og ” høst”

Temaugerne planlægges og uddelegeres af en arbejdsgruppe, bestående af personale fra hvert team.
Forløbet laves i en SMTTE eller vha. vækstmodellen.

Vi arbejder med/i læringsgrupper 4 gange årligt á 4 uger.

Læringsgrupper er små grupper, som pædagogerne sammensætter med få børn.
Her kan fokus være at udvikle særlige færdigheder med børnene, eller det kan være en gruppe, hvor barnets interesser sætter målet.
Det kan ligeledes være med udgangspunkt i at styrke børnenes kompetencer på et særligt område.

Læringsgrupperne skal have et pædagogisk beskrevet formål, hvilke metoder bruges og hvilke handlinger sættes i gang.
I forløbet reflekteres over indhold og mål, handlinger justeres, hvis der er behov herfor og forløbet sluttes med en kort evaluering vha. SMTTE eller vækstmodel.