Børnehuset Overmarksgården

Dagligdagen

Præsentation af de fysiske rammer
I team Øst har vuggestuen til huse. Vi er normeret til 30 børn og har 3 store lyse velindrettede grupperum, fællesrum, samt 2 store badeværelser.
Vi er delt i 2 grupper, med 15 børn på hver gruppe, samt 4 voksne. Vi arbejder aldersintegreret i vuggestuen, hvilket betyder, at barnet er på samme gruppe, med de samme voksne gennem hele vuggestuetiden. Vi arbejder på tværs af grupperne, så de både oplever samvær og aktiviteter med jævnaldrende børn, samt yngre og ældre børn. 
Vi har en dejlig legeplads tilknyttet vuggestuen – og vores store udearealer med dyrefolde, skov, frugtplantage, naturværksted og meget mere giver børn og voksne masser af muligheder for oplevelser i naturen og for fysisk udfoldelse. Vi vægter udelivet højt hele året.

Pædagogiske principper

 • Børn har brug for omsorg, accept og nærvær
 • Børn har brug for tætte relationer til forældre og personale
 • Vi støtter børnene i at udvide og holde fast på egen grænser
 • Vi skal acceptere børnene som de personligheder, de er
 • Børn er kompetente, men har brug for voksne, som skaber rammer og tager ansvar i dagligdagen
 • Børn skal have lov til at være børn
 • Vi er principielt imod at vække børn, når de sover til middag. Men vi er lydhøre overfor at lave aftaler i særlige situationer
 • Alle børns følelser bliver accepteret – det betyder, at der skal være plads til og mulighed for at udtrykke følelser. Der er dog grænser for, hvordan man må udtrykke sine følelser overfor hinanden. Man må ikke slå, bide eller ødelægge hinanden ting
 • Børn skal have nærværende og anderkendende voksne i børnehøjde
 • De voksne råber ikke til/af børnene, men går hen til dem
 • Selvhjupenhed – det er vigtigt at understøtte børnene i at kunne klare flere og flere
 • Børn skal have mulighed for at udvikle sig gennem leg
 • Voksne introducerer nye lege og aktiviteter
 • Børn skal opleve, at deres egne ideer og ønsker har værdi 
 • Børnene (og forældrene) skal lære alle de voksne i huset at kende, så alle voksne kan tage imod alle børn

 

kl. 6.15-7 Fælles morgenmad for begge vuggestuegrupper
kl. 7 Vi fordeler os i grupperne
kl. 8.30 Formiddagsmad. Når vejret tillader det, spiser vi formiddagsmaden udenfor 
kl. 11 Frokost
kl. 11.30 Børnene bliver skiftet og gøres klar til middagslur
kl. 14-15 Eftermiddagsmad. Sover barnet stadig, når eftermiddagsmaden slutter, gemmer vi maden til barnet står op
kl. 16 Vuggestuen slår sig sammen med børnehaven

I vuggestuen etablerer vi læringsmiljøer gennem hele dagen, med afsæt i børnenes udviklingstrin, behov og interesser. 

Børnene må blive afleveret eller hentet i løbet af hele dagen. I skal som forældre kunne være sammen med jeres børn, når I har mulighed for det, og skal derfor ikke aflevere barnet inden et bestemt klokkeslæt. Men det er vigtigt at være i god dialog med vuggestuen om barnets mulighed for deltagelse i aktiviteter og samvær, hvis I kommer op ad formiddagen. Hvis vuggestuen skal på tur, og derfor tager afsted på et bestemt tidspunkt, vil I kunne orientere jer om det på AULA, så barnet kan afleveres tidligt nok til at kunne deltage.