Børnehuset Overmarksgården

Dagligdagen

 

Præsentation af de fysiske rammer

Vores institution er bygget som et stort Y, og børnehaven har til huse i SYD og VEST, de 2 af benene. De yngste og mellemgruppen hører til i SYD og er delt i 2 grupper - Syd-ild og Syd-jord. I Vest holder de ældste børn i børnehaven til, det sidste år før de starter i skole. Til både Syd og Vest hører 2 store lyse grupperum, som har store vinduespartier, ud til vores fantastiske udeområde. Vinduerne har lave vinduesbænke, så børnene kan følge med i, hvad der sker ude på området. De er med til at invitere udelivet ind i bygningen og ophæve grænsen mellem inde og ude. Der hører også et stort badeværelse til hvert ben. Vores store udearealer med dyrefolde, skov, frugtplantage, naturværksted og meget mere giver børn og voksne masser af muligheder for oplevelser i naturen og for fysisk udfoldelse. Vi vægter udelivet højt hele året.

Pædagogiske principper

Vi har en filosofi om, at der er pædagogisk indhold i det daglige praktiske arbejde. Lige fra det pædagogiske personale modtager et barn om morgenen og siger ”godmorgen”.


I alle de praktiske ting, der sker i løbet af dagen, tager vi udgangspunkt i, at:

 • børnene skal lære nyt
 • øve selvhjulpenhed for at øge sit selvværd
 • udvikle socialt samspil og venskaber og øge de sociale kompetencer
 • træne deres opmærksomhed og fokus og øge deres personlige kompetencer
 • udvikle sproget og de sproglige kompetencer
 • udvikle motorikken og de kropslige kompetencer
 • turde sige sin mening og udtrykke sine følelser og øge de personlige kompetencer
 • blive stimuleret i at være nysgerrig og undersøgende
 • opnå og opsøge almen viden om sig selv, familien, naturen, verden omkring

Dette gør vi blandt andet i hverdagen ved:

 • barnet tager selv tøj og sko af og på
 • barnet øver sig i selv at gå på toilettet og vaske hænder
 • barnet deltager i samling
 • barnet hjælper med at dække bord
 • barnet øver sig i ”dansk spisekultur” - vente til der bliver sagt værsgo, bede om tingene, vente
 • barnet smager forskelligt mad
 • barnet udtrykker, hvad det har lyst til at lave/lege og med hvem
 • barnet hjælper til med at rydde op efter spisning
 • barnet lærer at vente på tur/tage hensyn til kammerater


De planlagte aktiviteter kan være:

 • barnet hjælper med at fodre dyr
 • barnet deltager i at så, vande, passe og høste afgrøder
 • barnet spiller spil og regellege
 • barnet deltager på en tur
 • barnet bruger sin krop ( kravle, grave, rulle, cykle, bære, hamre, save, klatre, hoppe, feje, male, gynge.....)


I planlagte læringsgrupper har det pædagogiske personale på forhånd valgt om formålet med gruppen og aktiviteten er sprogligt, socialt, motorisk, kognitivt, eller et helt andet fokus.