Børnehuset Himmelrummet

Værdigrundlag

Værdigrundlag

Børnehusets værdier er nærvær, anerkendelse og engagement. Vi lægger vægt på barnets hele udvikling, i alt hvad vi siger og gør. 

Vi er en mindre institution, som ligger midt i Tommerups Stationsby, og tæt op af dejlig natur, som vi aktivt bruger.

Vi har et dejligt hus, med mange små rum, som giver mulighed for fordybelse for mindre grupper børn.

Vi har vores eget motorikrum, kaldet "fælleren", som indbyder til masser af leg og læring.

Vores legeplads er stor og rummer mange forskellige former for leg og nærvær. Vi har blandt andet en kæmpestor sandkasse, som danner ramme for rigtig meget leg på tværs af aldre, lige som vi har et spændende klatrestativ, som rummer mulighed for at rykke grænser for barnets motoriske udfoldelse. Vi har også egen boldbane, og bor nabo til Tallerup Skole, som har deres boldbane og multibane lige uden for vores matrikel. 

Vi udvikler og tilpasser løbende vores struktur og rammer så de bedst mulig tilgodeser børnegruppernes læringsmuligheder.