Børnehuset Himmelrummet

Værdigrundlag

Værdigrundlag

Børnehuset værdier er nærvær, anerkendelse og engagement. Vi lægger vægt på barnets hele udvikling gennem

  • Krop: Leg, bevægelse, sansemotorik – aktive børn der tør eksperimentere, afprøve og udforske kroppen i blandt andet motorikrum, på legepladsen og i skoven

  • Børne-it: De digitale medier anvendes i forbindelse med aktiviteter som en eksperimenterende, udforskende og innovativ pædagogisk praksis.

  • Natur/udeliv: et spændende udeliv på legepladsen, i den nærliggende skov, på skolens sportsplads og legeplads.

Vi udvikler og tilpasser løbende vores struktur og rammer så de bedst mulig tilgodeser børnegruppernes læringsmuligheder.