Børnehuset Himmelrummet

Børnehavens dagligdag

Dagens opbygning

  • 6.15 - Himmelrummet er klar til at tage imod børn og forældre i fællesrummet. Her tilbydes morgenmad til børnene. Forældre er altid velkomne til at tage sig en kop kaffe/the og være med.
    Morgenmaden er et tilbud frem til kl. 7.00, hvor det pædagogiske personale går ud i grupperne
  • 7.30 – Der er aktiviteter i alle grupperum
  • 8.45 – Vi spiser formiddagsmad. Vi tilbyder lege og samvær både ude og inde afhængig af vejret
  • 9.30 – Vi arbejder i læringsgrupper og venskabsgrupper, hvor vi er sammen med børnene om planlagte aktiviteter i mindre grupper.
  • 11.00 –Vi vasker hænder og går til grupperum, hvor vi holder samling og spiser frokost
  • 12.00 –Vi går på legepladsen og de børn som sover til middag, sover.
  • 14.00 –Vi spiser eftermiddagsmad og derefter er der leg og fælles samvær.
  • 16.45 -  Børnehaven lukker. Om fredagen lukker vi kl. 16.15.

Børnehuset Himmelrummet er indrettet med 3 grupper, fordelt på alder.

Stjernen

De yngste børn starter på Stjernen. Her er de sammen i en mindre gruppe, sammen med 2 pædagoger og en pædagogmedhjælper. Børnene er som regel på Stjernen i et halvt års tid, før de fortsætter til Månen. Vi er altid i dialog med jer forældre om, hvornår vi tænker, barnet er klar til at rykke videre.

Vi har fokus på at få en god start i institutionen og få lært de basale ting ved at gå i børnehave. Nogle af de aktiviteter vi bruger meget tid på er at synge, støtte børnene i socialt samspil, hjælpe børnene med at sige til og fra, læse og samtale om det, børnene har på hjerte og skabe en god og tryg base.

Derudover har vi selvfølgelig gang i en masse pædagogiske aktiviteter, både inde og ude. Vi er specielt glade for motoriske aktiviteter, samt naturen og undersøger ofte kravl og kryb på legepladsen.

Det er også på Stjernen børnene sover til middag, hvis de har brug for det. 

Månen

På månen har vi mellemgruppen af børn, fra ca. 3,5 til 5 år. 

På månen arbejder vi  videre med alt det, børnene har lært på Stjernen. Vi arbejder i forskellige læringsgrupper, som har et tema og et mål. Det er oftest mindre grupper børn på mellem 5-10 børn, som i en periode fordyber sig sammen med en voksen om et tema. 

Derudover har vi meget gang i vores forskellige spil og legetøj, ligesom vi også er meget ude. 

Vi bruger også vores kreative værksted og vores motorikrum, og ind imellem går vi på ture ud i byen eller i skoven.

Vi har fokus på at styrke børnenes forskellige kompetencer. Det gør vi blandt andet ved at øve i at vente på tur, give plads til hinanden, udforske vores motoriske formåen, arbejde med følelser på forskellige måder, have et tema til samling, synge, fortælle historier og meget andet.

Solen

På Solen har vi de ældste børn. Her er fokus at opøve og styrke de kompetencer, som specielt er krævet for skolestart. Det er blandt andet at kunne sidde stille, lytte til en kollektiv besked og vente på tur.

Det gør vi ved at støtte og udvikle det enkelte barn i forhold til alle lærings områder. Vi har et tæt samarbejde med forældrene, og samarbejder med Tallerupskolen.

På solen har vi især fokus på at støtte det enkelte barn i at blive så selvstændigt, det kan. At støtte og øve det enkelte barn i at mestre sociale spilleregler og støtte det enkelte barn i at udvikle og bevare venskaber til andre børn.

I Himmelrummet har vi udarbejdet en formålsbeskrivelse for arbejdet med de kommende skolebørn. Den kan læses her

Vi har også en folder om at blive skoleklar, og om, hvordan vi voksne omkring barnet kan støtte barnet i at blive klar. Folderen er tilgængelig her